Cenrtum OPUS ogłasza nabór na Pakiety na rozwój działań ekonomicznych

Dodano: 15 lutego 2021

Cenrtum OPUS ogłasza nabór na Pakiety na rozwój działań ekonomicznych

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu pn. „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2023” ogłasza nabór na: PAKIETY NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej).

W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje: 

  • Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej, konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką, możliwość zatrudniania, obsługę kadrową - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).
  • Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej. Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, a także na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.
  • Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy.
  • Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy).
  • 8 szkoleń/webinarów.  
  • Spotkania sieciujące.


Okres realizacji działań w pakiecie to max. 10 miesięcy – od  01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres ksmug@opus.org.pl

Termin składania wniosków: 21.02.2021 r. do godziny 24.00.

Więcej informacji: https://opus.org.pl/pakietregion2021