20 kwietnia 2022 roku - Wręczenie dotacji, przyznanych przez Zarząd Powiatu w Wieluniu

Dodano: 22 kwietnia 2022

20 kwietnia 2022 roku - Wręczenie dotacji, przyznanych przez Zarząd Powiatu w Wieluniu

W dniu 20 kwietnia 2022 roku w budynku Warsztatów Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu odbyło się oficjalne wręczenie dotacji, które Zarząd Powiatu w Wieluniu przyznał w drodze rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Zebranych powitał Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu Zenon Kołodziej. Następnie głos zabrali Starosta Wieluński Marek Kieler, Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba oraz Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu Karol Tomczyk. Po wystąpieniach nadszedł czas na wręczenie bonów dotacyjncyh.

Na poszczególne zadania publiczne zabezpieczono następujące kwoty:
1. „Organizacja i koordynacja współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych Powiatu Wieluńskiego w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzu imprez Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w 2022 roku” – 40 000 zł,
2. „Organizacja i koordynacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w zakresie współzawodnictwa sportowego klubów wiejskich Powiatu Wieluńskiego w 2022 roku” – 35 000 zł,
3. „Rozwój, promocja Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacja lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki w 2022 roku” – 120 000 zł,
4. „Aktywizacja lokalnych społeczności w zakresie społecznym i prozdrowotnym w 2022 roku” – 25 000 zł.
Do Starostwa Powiatowego w Wieluniu wpłynęło 38 ofert, z czego 35 otrzymało dotację.

W obszarze organizacji i koordynacji współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych Powiatu Wieluńskiego w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzu imprez Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w 2022 roku dotację w kwocie 40 000 zł otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu.
W obszarze organizacji i koordynacji imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w zakresie współzawodnictwa klubów wiejskich Powiatu Wieluńskiego w 2022 roku dotację w kwocie 35 000 zł otrzymało Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu.

W obszarze rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki w 2022 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:
Stowarzyszenie „Raduczanie” – projekt pn. „voyage” - 4 000 zł;
Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko - projekt pn. Co nam w duszy gra...- 4 000 zł;
Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” - projekt pn. „Prezenty z tego, co mamy dla dziecka, taty i mamy – nowe życie odpadów z recyklingu” - 4 000 zł;
Fundacja Młodzi Propagują Sztukę - projekt pn. Wyprawy po wieluńskim - 4 000 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie - projekt pn. Śpiewamy Wam już 35 lat! - 4 000 zł;
Fundacja Młodzi Propagują Sztukę - projekt pn. Piknik młodzieżowy - 4 000 zł;
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Młynisku - projekt pn. Kulinarny Młyn w Młynisku - 4 000 zł;
Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieluńskiej - projekt pn. Sztuka inaczej – florystyka - 4 000 zł;
Fundacja SŁOWEM PISANE - projekt pn. Młodzi reporterzy z Wielunia na tropie historii. - 4 000 zł;
Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej - projekt pn. Ogólnopolski Dzień Budowlańca szkół budowlanych – Wieluń 2022 - 4 000 zł;
Fundacja „ŚWIETNA RODZINA” - projekt pn. Rodzinny Turniej gry w kręgle. „Rodzina to super drużyna.” - 4 000 zł;
Fundacja Made in Wieluń - projekt pn. Przy jednym stole - 4 000 zł;
Fundacja Made in Wieluń - projekt pn. EWI SLOW - 4 000 zł;
Stowarzyszenie Łączy Nas Wieluń - projekt pn. Moja piękna Ziemia Wieluńska - 4 000 zł;
Szkolny Klub Sportowy Aktywni ZS 1 - projekt pn. WłóczyKije ZS1 Łączą Pokolenia:) - 4 000 zł;
Koło Gospodyń Wiejskich w Chorzynie - projekt pn. Festyn – indiańskie wakacje - 4 000 zł;
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka Wieluń” - projekt pn. XV Szachowy Turniej Czterech Gmin Biała-Wierzchals-Pątnów-Mokrsko - 4 000 zł;
Fundacja Młodzi Propagują Sztukę - projekt pn. Poznajemy Wieluń – spacery edukacyjno-integracyjne - 4 000 zł;
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej „Bez Granic” w Osjakowie - projekt pn. Odkrywamy na nowo kulturę, zabytki i walory przyrodniczo-turystyczne Wielunia - 4 000 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku - projekt pn. W orkiestrach dętych siła - 4 000 zł;
Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynnie - projekt pn. Kolędujemy z KGW - 4 000 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach - projekt pn. Udział OSP w Czernicach, w tym MDP, w zawodach sportowo-pożarniczych w 2022 roku - 4 000 zł;
Polski Związek Wędkarski Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu
Koło SZCZUPAK Wieluń - projekt pn. Wędkarski Dzień Dziecka - 4 000 zł.

W obszarze aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie społecznym i prozdrowotnym w 2022 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:
Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” – projekt pn. „Zdrowe śniadanie daje moc” – 3000 zł;
Stowarzyszenie „Raduczanie” – projekt pn. „W dobry nastrój wprawi i kondycję poprawi” – 3000 zł;
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Otępiennymi „Antoni” – projekt pn. „Poszukiwanie lata” - 1 663,48;
Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach – projekt pn. „Instruktaż udzielania pierwszej pomocy i pokaz sprzętu strażackiego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniach” – 3000 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzynnie – projekt pn. „Razem dla bezpieczeństwa” – 3000 zł;
Stowarzyszenie osób z problemem choroby nowotworowej i ich rodzin w Wieluniu „Po prostu Żyj !” – projekt pn. „Nie dla nowotworów – żyjemy zdrowo i aktywnie” – 2 250 zł;
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejsko-Powiatowe w Wieluniu – projekt pn. „Do Torunia po wiedzę i edukację prozdrowotną” – 2 250 zł;
Stowarzyszenie „Kochaj Mnie” – projekt pn. Impreza integracyjna „Mikołajki” – 2 250 zł;
Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki, Org. Pożytku Publicznego, Koło Terenowe nr 22 – projekt pn. „Coroczne spotkania informacyjne – integracyjne kulturalne z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego” – 2 250 zł;
Stowarzyszenie POPLON – projekt pn. „Weekendowe spotkanie bezalkoholowe – zabawa bez alkoholu” – 2 250 zł.